శుక్రవారం చిట్టేలలో కొల్లి వంశీయుల చరిత్ర పుస్తకావిష్కరణ


నేడు తిరువూరులో TNILIVE-కిలారు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సదస్సు

నేడు తిరువూరులో TNILIVE.COM, కిలారు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సదస్సు
TNILIVE.COM, కిలారు శ్రీమన్నారాయణ, సరోజినిదేవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ (కిలారు ఫౌండేషన్ – తిరువూరు) ఆధ్వర్యంలో
కృష్ణాజిల్లా, తిరువూరులో అమెరికాలో విద్యా, ఉపాధి, వైద్య అవకాశాలపై ప్రత్యెక సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు. దానికి సంబందించిన వివరాలివి.